Background Image

طراحی داخلی منازل

طراحی داخلی (Interior Design) به عنوان یک حرفه یا هنر و گاه یک صنعت در دنیا عبارت   از بهینه¬سازی فضاهای داخلی ساختمان ها به منظور انجام فعالیت-های روزمره یعنی زندگی و کار میباشد.


بیشترین زمان عمر ما در فضاهای داخلی سپری می شود لذا این فضاها باید محیطی را ایجاد نمایند که پاسخ گوی نیازهای اساسی ما نظیر نیاز به سرپناه باشد و همچنین بتوانیم بسیاری از فعالیت هایمان را در آن انجام دهیم. همچنین باید توجه داشت آنچه به محوطه داخلی یک بنا روح می بخشد، فضای داخلی آن میباشد . بنابراین می¬توان نتیجه کرفت که کیفیت فضای داخلی از یک طرف تأثیر مستقیم بر نحوه انجام فعالیت های ما در آن داشته و از طرف دیگر نگرش و شخصیت ما را نیز تحت تأثیر قرار می¬دهد. لذا یکی از اهداف طراحی داخلی، بهبود عملکرد فیزیکی و سهولت فضا برای راحتی زندگی در آن میباشد بعبارتی بدون طراحی داخلی فضا براحتی قابل استفاده نبوده و یا در صورت قابل استفاده بودن، کارآیی لازم و بهینه را نخواهد داشت.
طراحی داخلی زندگی یکایک افراد را تحت تأثیر خود قرار داده و اثرات آن در زندگی همه به وضوح قابل مشاهده است. بهمین دلیل طراحی داخلی تنها محدود به اقشار مرفه و خاص جامعه نبوده و  می¬تواند برای کل جامعه و حتی طبقات کم¬درآمد نیز مفید باشد. اگر امروزه قناعت یکی از اصول اساسی جامعه باشد و بخواهیم زندگی راحتی را در فضای 40 یا 60 متری آپارتمان ها فراهم کنیم، طراحی داخلی از پیش شرطهای اولیه و اجتناب ناپذیر خواهد بود. طراحی داخلی  به ما نشان میدهد که در این فضای کوچک چگونه و با چه چیدمانی باید زندگی کنیم.
طراحی داخلی رابطه مستقیمی با ویژگی¬های روحی ـ روانی انسان داشته، لذا میباید برای رسیدن به یک طرح مطلوب، خصایص و ویژگی¬های افراد در فضاهای داخلی اعم از عمومی و خصوصی، به دقت مورد توجه قرار گیرد. بنابراین یک طراح به هنگام طراحی فضای داخلی با دو مقوله سروکار دارد: کاربردی بودن فضا، و احساس و تأثیری که آن فضا بر استفاده کننده خواهد داشت .


طراحی داخلی طیف گوناگونی از آیتمها شامل فرم، نور، رنگ، بافت، کف، سقف، دیوار، عناصر کارکردی و تزیینی و مبلمان را در بر گرفته و این عناصر ابزارهای کار طراح میباشند که همگی باید بطور هماهنگ و متناسب در یک طرح مرتبط با یکدیگر قرار گرفته و خوشایند بنظر آیند.
طراحی داخلی شامل هر دو فرآیند معماری و طراحی بوده و به همان میزان که شامل موارد کاربردی، ساختاری و فنی میشود، هنرهای تجسمی و جنبه های بصری و زیبایی را نیز در بر میگیرد بهمین دلیل طراحی داخلی را اغلب در ردیف هنرهای تجسمی به حساب آورده و حصول موفقیت در این زمینه ، نیازمند آشنایی با اصول طراحی تجسمی و بصری میباشد .


طراحی داخلی امروزه به عنوان یک تخصص شناخته می شود و محدوده بسیار وسیعی را در بر می گیرد، اما از آنجا که این رشته در ارتباط مستقیم با فضای داخلی خانه و زندگی روزمره می باشد، شناخت الفبا و مبانی اولیه آن به زبان ساده برای عموم مردم و بویژه زنان خانه دار در نهایت تأثیری عمیق بر کیفیت فضاهای زیستی جامعه خواهد داشت. از این رو طی یادداشت هایی به مباحث مختلف طراحی داخلی پرداخته و با بهره گیری از اصول طراحی تجسمی و نیز با توجه به نمونه های موفق طراحی داخلی فضاها در سطح جهان، تلاش خواهیم نمود تا دانش و آگاهی افراد خانواده را در این خصوص افزایش دهیم. در این یادداشت ها سعی میشود با ذکر نکات کلیدی و کاربردی در مورد کیفیت فضاهای داخلی خانه، شما را نسبت به محیط و فضای اطرافتان و عناصر موجود در آن حساس تر کرده و توانایی های علمی و کاربردی شما را در زیباسازی محیط خانه و بهبود کیفیت فضای آن افزایش دهیم.